;

Jan Valdelin

SELECTIVE LIST OF PUBLICATIONS

(All items are presented under the title of the language of publication. The following list excludes consulting reports from 1982 and onwards; the selective list of consulting assignments indicates the reports produced for assignments; for items available at the Library of the Stockholm School of Economics, visit the Library for a search)

 

On the Concept of Function Transfer, Swedish Journal of Economics, Vol. 68 (1966), No. 1, pp. 28-46 (with Kjell Öström). MBA Exam essay. The journal is currently the Scandinavian Journal of Economics and articles from 1966 are available at JStor.

Kommunikation i företagens produktutveckling, in L-G Mattsson (ed.): Människor och företag i kommunikationssamhället, Lund 1971, pp. 116-146 (with Bengt Brodin)

Utkast till handbok för samhällsvetenskaplig forskning om Folkrepubliken Kina, EFI, 1973, 71 p. (with Gerhard Hultcrantz and Håkan Lindhoff)

Folkrepubliken Kinas ekonomiska och sociala utveckling 1949-1973. En översiktlig framställning, EFI, Working paper 6002 1974 (with Gerhard Hultcrantz and Håkan Lindhoff)

Folkrepubliken Kinas ekonomiska och sociala utveckling. En kritisk bibliografi , EFI, Working Paper 6008 1974, 29 p. (with Gerhard Hultcrantz and Håkan Lindhoff)

Produktutveckling och marknadsföring. En undersökning av produktutvecklingsprocesser i svenska företag, Stockholm 1974, 250 p. (Ph.D.-thesis)

The Transformation of Production Relations in China since 1949, EFI, 1975, 79 p.

Etiopien (Landanalys), SIDA, Stockholm 1976, 119 p.

Chinese Economic Planning: Characteristics, Objectives and Methods -- An Introduction, EFI, 1977, 275 p. (with G. Hultcrantz and H. Lindhoff)

Om statens roll i industriell forskning och utveckling, in Lars Otterbeck (ed.): Framåt Sverige -- tankar om industripolitikens tillämpning, Lund, 1978, pp. 82-115

Strukturkris och marknadsföring, in Lars Otterbeck (ed.): Marknadsföring och strukturekonomi, Lund, 1979, pp. 183-192

From Economic Theory to Management Decision-Making . Paper Delivered to the 8th Nordic Conference of Business Economics, Stockholm, August 1979, in Ingolf Ståhl (ed.): Forskning-Utbildning-Praxis, Nordisk företagsekonomi, Del 1 och 2, Stockholm 1979, pp. 581-587

Ekonomisk politik i omvandling? En studie av några aktuella industripolitiska utredningar, Sekretariatet för Framtidsstudier, October 1979, 33 p.

Norrbottens industrialisering -- ett problem för Sverige eller lösningen på Sveriges problem?, bil 1-3, in Industristrukturen i Norrbotten, Branschstudier inför 1980-talet, Luleå, 1979, pp. 165-232

Etiopien (Landanalys 1979), SIDA, Stockholm 1980, 100 p.

Transnational Marketing in the Third World, Journal of Consumer Policy, Vol. 12(1980), No. 2, pp. 176-178

Teknik och marknad: Föreställningsram för en empirisk undersökning, EFI, November 1980, Discussion paper, 23 p. (Memo)

Teknik och marknad: Den empiriska undersökningen, EFI, December 1980, Discussion paper, 11 p. (Memo)

Andelsprofiler, struktur och konkurrens. Ett forskningsprogram, EFI, January 1981 (with Staffan Hultén)

Svensk företagarverksamhet i teori och praktik. Ett forskningsprogram, January 1981 (with Staffan Hultén)

Nya ekonomer och gamla österrikare, Zenit, No. 69 (Feb.-Mar. 1981), pp. 45-48

Företagsekonomi och historia , in Nils Brunsson (ed.): Företagsekonomi -- sanning eller moral?, Lund 1982, pp. 28-38.

Sverige -- ett skräckexempel?, Stockholmstidningen, May 18, 1982

Teknik och marknad: Fallstudier av svenska exportföretags FoU-politik och marknadsresultat. Empirisk resumé för seminarium vid Forskningspolitiska Institutet d. 3 June 1982. (Memo 16 p.)

Industriell marknadsföring och konkurrens i nätverk, Dagens Industri, No. 63 1982 (review)

Saras resa. Translation from French into Swedish of La Passagère by Jeanne Cordelier, Hachette, Paris 1981, 278 pp., P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1982

Tystnad om jag får be, Mosaik ’80, 1982:1, pp. 67-68, (translation of poem from Premier Bal  by Julien Bigras & Jeanne Cordelier, Hachette, Paris 1981)

Våra möjligheters stad, SIF, Stockholm, 1983, 35 p.

Education in Zambia. Past Achievements and Future Trends, Education Division Documents No. 12, SIDA, Stockholm 1983, 109 p., (with Ingemar Fägerlind)

Chez L’Espérance, Translation from French into Swedish of Chez L’Espérance by Jeanne Cordelier, Hachette, 241 pp., Paris 1982, P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm 1984

Svensk industris roll i biståndet — sex fall, in C. Andersson, L. Heikensten & S. de Vylder (eds.): Bistånd i kris, Liber, Stockholm 1984, pp. 136-147

Tystnad om jag får be. Translation from French into Swedish of Premier Bal by Julien Bigras & Jeanne Cordelier, Hachette, Paris 1981, 116 p., Interculture, Stockholm 1985

Sponsoring på svenska, in Konstverket, Jan-Ewert Strömbäck, ed., Interculture, Stockholm, 1985, pp. 62-70 (with Susanna Mattsson)

Sponsring - ett praktiskt problem, Svenska Dagbladet, July 29, 1985

Vem är Farid?, Translation from French into Swedish of Qui est Farid? by Jeanne Cordelier, 1986.

Livets småsaker, Translation from French into Swedish of Les choses de la vie by Paul Guimard, Denoël, Paris 1967, 149 p., Stockholm 1986.

Vargen till mötes, Translation from French into Swedish of Malparade by Jeanne Cordelier, Hachette, Paris 1985, 234 p., Stockholm 1986

Tema: Hälsa, in Bistånd utvärderat, Årsbok 1993, SIDA

Theme: Development through voluntary organisations and NGOs, in Evaluation of SIDA’s Annual Development Assistance, Annual Report, 1995, SIDA

Folke Kristensson - Företagsekonom i gränsområdet till nationalekonomin, (with Lars-Gunnar Mattsson) in Lars Engwall (ed.) Föregångare inom företagsekonomin, Kristianstad: SNS Förlag 1995, p. 227-248

Att hushålla med biståndsmedel, in Förvaltning, ledarskap, institutionsutveckling — på Afrikas villkor, L. Wohlgemuth & J. Carlsson(ed.), the Nordic Africa Institute, 1996

Countering the Conveyor Belt, On time limits and graduation, in Aid Management, Strategies for effectiveness, concentration and graduation, (with Göran Schill) in D. Ehrenpreis & L. Johansson (eds.), Project 2015, Sida, 1997

Institution building and leadership in Africa, L. Wohlgemuth, J. Carlsson and Henock Kifle (eds.), Nordic Africa Institute, 1998 (English version of 1996 Swedish edition)

Private Expenditure Trends in Ethiopia and Implications for Health Systems Financing (with Walelign N, and Fairbank A), Paper presented at the International Conference on Health Systems Financing in low-income African and Asian Countries, CERDI, France 30th November-01 December, 2000. Published in Economic Focus, Addis Abeba, March 2001.

Country Assistance Plan Albania, PHRplus, April 2003

Primary Health Care Reform in Albania: A Pilot Project to Provide Evidence for Health Policy, PHRplus, USAID, March 2005 (with Margaret Cook and Mark McEuen)

Health Cooperation at the crossroads – More of the same of making a difference?, Vietnam-Sweden Health Cooperation on Health Policy and Systems Development 2001-2005, (with Dao Thanh Huyen and Gunilla Krantz), Sida Evaluation 06/02, Sida 2006